Általálnos Szerződési Feltételek

 

1. Konferenciaszervező

A Re THINK Hungary International Leadership Conference szervezője a Desion Kft. (Székhely: 2900 Komárom, Csillag ltp. 54. E-mail: [email protected])

Adószám: 22971971-2-11

 

2. A konferencia résztvevői

A konferencián a következők vehetnek részt:

a.) A konferencia szervezői.

b.) A konferencia felkért előadói.

c.) A konferencia látogatói, akik a konferencia honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a konferencia általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

 

3. A konferencia helyszíne, időpontja

Helyszín: Pesti Vigadó (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

A konferencia időpontja: 2017. 04. 06. csütörtök, 10:00-19:00

 

4. Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a konferencián való megjelenésre. A konferencián látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a Desion Kft. számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki. Az ülőhelyek elfoglalása a konferencia napján érkezési sorrendben történik. Regisztráció: 09:00-10:00 óra között.

Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik.

Az előadásokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.

A konferencián a szervezők fotókat készítenek. Megrendelésével és részvételével hozzájárul, hogy a fotókon szerepeljen, azokat a Szervező publikálhassa, PR célra felhasználhassa.

Jelentkezésével és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válik a konferencián való részvételre, de nem jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap osztására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szervező az előadások témájának, a konferencia programjának változtatási jogát fenntartja.

 

5. Étkezés

A konferencia részvételi díja tartalmaz étel-ital ellátást. 

 

6. Dohányzás

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

 

7. Adatvédelem

A www.rethinkhungary.hu/regisztracio/ oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Desion Kft. az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számára, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja.

A jeletkezés felüleletén van lehetőség felíratkozni hírlevél szolgáltatásra. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított.

Az adatokat minden eseteben a Mailchimp szerverein tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

 

8. Szerzői jog

A Re THINK Hungary International Leadership Conference eseményen elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! A konferencia előadásokon túli egyéb tartalmának felhasználása a C.C. Lincence alapján történhet.

 

9. Elállási és felmondási jog

Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.

Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon e-mailen jelzi a Szervező részére az [email protected] e-mail címen.

Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:

Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat a Re THINK Hungary International Leadership Conference rendezvényen való részvétellel kapcsolatban.

Résztvevő neve:

Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:

Szerződéskötés időpontja:

Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:

Aláírás Dátum

Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervező a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

A Konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.

 

10. Panaszkezelés

Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja.

Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.

Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

Elérhetőség:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: 061/488-2131

11. Pénzvisszafizetési garancia

Amennyiben a nap folyamán 12:00-ig a Résztvevő úgy dönt, hogy nem a Szervező által kommunikált tartalmat kapta, akkor ezt a helyszínen jelezze hostesseiknél és visszautaljuk a részvételi díját. Ezt követően a megvásárolt részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség.

11. Egyebek

A konferencia szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.